Palvelukoti Saarela

Ikäihmiset | Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat

Asiakaspaikkoja vapaana, ota yhteyttä puh 050 355 9079

 

Ympärivuorokautista turvallista asumista ikäihmisille ja mielenterveyskuntoutujille

Ziro-koira, Palvelukoti Saarela Oulu.

Saarela-koti

Ikäihmiset

Asiakaspaikkoja 13

Toimintaperiaatteet

Kodinomaisuus ja yhteisöllisyys

 • Asuinympäristö on kodikas ja asukkaat käyttävät omia vaatteita – kodissa on yhteistä toimintaa ja yhteisiä juhlia omaisten kanssa.

Turvallisuus

 • Tilat, laitteet ja työntekijät edistävät asukkaan turvallisuutta.

Itsemääräämisoikeus

 • Asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja hänen tarpeisiin vastataan yksilöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelmaa apuna käyttäen. Omaisten toivomukset otetaan huomioon.

Kuntouttava hoito

 • Asukkaan voimavaroja tuetaan kaikessa toiminnassa.

Kuntouttava työote

Päivittäisessä toiminnassa otetaan huomioon asukkaan voimavarat. Häntä tuetaan selviytymään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista ja tarvittaessa autetaan.

Kodissa ulkoillaan päivittäin (säävaraus) tai kuntopyöräillään.

Asukas saa osallistua päivittäisiin kodin askareisiin esim. pyykin viikkaus, ruoanlaitto ja leipominen.

Viriketoiminta

Kodissamme päivittäiset kotiaskareet ovat osaltaan virikkeitä antavia. Esim. asukas näkee ja kokee keittiöstä ruoan laiton ja voi osallistua sen valmistamiseen.

Henkilökunta laulattaa, lukee ja pitää muisteluhetkiä.

Seurakuntakerho kokoontuu kuukausittain. Asukkaat tapaavat talon ulkopuolisia ikäihmisiä.

Läheisen koulun oppilaat käyvät vierailemassa viikottain.

Henkilökunta

On ammattitaitoista ja sitoutunutta. Henkilöstöön kuuluu lähihoitajia ja sairaanhoitaja.

 

Omavalvontaohjelma

Palvelukoti Saarelan omavalvontaohjelma 2024

 

Päivärytmi

 • Klo
 • Toiminta
 • – 8.00
 • Aamutoimet
 • 8:00 – 8:30
 • Aamupala
 • 9:00 – 9:30
 • Lehdenlukua ja aamujumppaa
 • 10:00 – 11:00
 • Ulkoilua / kuntopyöräilyä
  Päiväaskareisiin osallistumista
 • 11:30
 • Lounas
  Päiväunet
  Ulkoilua
 • 13:30 – 16:00
 • Päiväkahvit ja ryhmätoimintaa
 • 16:30
 • Päivällinen
 • 19:00
 • Iltapala, vapaata ohjelmaa
 • 21:00
 • Myöhäinen iltapala
 • 22:00
 • Hiljaisuus

Tilat

Kaakkuri-koti

Iäkkäät mielenterveys- ja päihdeasiakkaat

Asiakaspaikkoja 17

Toiminta-ajatus: Kaakkuri-koti tarjoaa ympärivuorokautisesti valvottua asumispalvelua kodinomaisessa ympäristössä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Kodin toiminta

 • toimintaperiaatteena on kuntouttava työote
 • säännöllinen vuorokausirytmi
 • yhteiset ruokailu- ja kahvihetket
 • säännöllinen ulkoilu/kuntopyöräily sään ja asiakkaan voinnin salliessa
 • päivittäiset virikehetket
 • ulkopuoliset vierailut
 • Yhteiset juhlat omaisten kanssa

Päivärytmi

 • Klo
 • Toiminta
 • – 8.00
 • Aamutoimet
 • 8:00 – 8:30
 • Aamupala
 • 9:00 – 9:30
 • Lehdenlukua ja aamujumppaa
 • 10:00 – 11:00
 • Ulkoilua / kuntopyöräilyä
  Päiväaskareisiin osallistumista
 • 11:30
 • Lounas
  Päiväunet
  Ulkoilua
 • 13:30 – 16:00
 • Päiväkahvit ja ryhmätoimintaa
 • 16:30
 • Päivällinen
 • 19:00
 • Iltapala, vapaata ohjelmaa
 • 21:00
 • Myöhäinen iltapala
 • 22:00
 • Hiljaisuus

Viriketoiminta

Kodissamme päivittäiset kotiaskareet ovat osaltaan virikkeitä antavia. Esim. asukas näkee ja kokee keittiöstä ruoan laiton ja voi osallistua sen valmistamiseen.

Henkilökunta pitää säännöllisiä virikehetkiä.

Asukkaat käyvät talon ulkopuolella asioimassa ja retkeillään yhdessä.

Seurakuntakerho kokoontuu kuukausittain.

Henkilökunta

On ammattitaitoista ja sitoutunutta. Henkilöstöön kuuluu lähihoitajia ja sairaanhoitaja.

Tilat

Yhteystiedot

Palvelukoti Saarela Oy

Y-tunnus 1495532-6

Takalahdentie 11, 90650 Oulu
pks@palvelukotisaarela.fi

Hallinto 050 356 9642

Saarela-koti

Takalahdentie 11, 90650 Oulu
saarela-koti@palvelukotisaarela.fi
044 375 9720

Kaakkuri-koti

Metelinkankaantie 2, 90420 Oulu
kaakkuri-koti@palvelukotisaarela.fi
044 375 9722

Palautelomake